Moslavački list
O PROJEKTU
Moslavački list su novine koje pokrivaju sve sfere života. Ovo je vrlo važan projekt koji će pomoći mnogima koji istražuju povijest ovog područja, s obzirom da novine pokrivaju široko područje djelovanja, a drugih tiskanih izvora ili nema ili su manjeg opsega. Novine nije moguće posuditi, pa će na ovaj način biti dostupne svima, a i jednostavnije za pretraživanje. Zbirka će biti namijenjena svima koji žele istraživati i upoznati moslavačku povijest, kulturu, tradiciju, gospodarstvo.
Digitalizacija Moslavačkog lista sigurno će doprinijeti programu „Hrvatska kulturna baština“ jer će njome biti dostupna građa koja sadrži podatke o području Moslavine koji ne postoje u nekim drugim izvorima., a predstavlja važan dio kulturne baštine ovog kraja. Omogućit će se razmjena sadržaja kako bi on bio dostupan svima onima koje zanima kulturna, gospodarska, obrazovna povijest Moslavačkog kraja.


O MOSLAVAČKOM LISTU
Preteča „Moslavačkog lista“ je „Moslavački glasnik“ koji je tiskan 1907. godine, a digitalizirala ga je Nacionalna i sveučilišna knjižnica koja posjeduje i tiskane primjerke. Prvi broj Moslavačkog lista izašao je 1953. godine, a od 1967. godine izlazi neprekidno. Moslavački list obuhvaća i tadašnje općine Popovaču, Garešnicu i Veliku Ludinu, a ne samo Grad Kutinu, dakle jedan dio Moslavine. Pokriva teme gospodarstva, kulture, sporta i svakodnevnih vijesti iz pokrivenih područja.